kareldoorman.jpg

De strijd om Nederlands-Indië eind 1941 en begin 1942 is vanuit het Nederlandse militaire standpunt vele malen beschreven, en juist daarom is het ook nu te kunnen lezen hoe de Japanners zelf tegen deze strijd destijds aankeken. Het maakt het militair-historische verhaal vanuit een geschiedenis standpunt completer.

In een enorm uitgebreide studie van 102 delen publiceerde het War History Office of the National Defense College of Japan de Senshi Sōsho (War History Series) , waarin deel 3 de invasie van de voormalige Nederlandse kolonie Nederlands-Indië beschrijft. Dit boekwerk is in een Engelse vertaling van dhr. Remmelink in 2015 beschikbaar gekomen en online te raadplegen, c.q. te downloaden: The invasion of the Dutch East Indies.