kareldoorman.jpg

De revolutie van de Patriotten was in de republiek in het jaar 1787 zo wijd verbreidt dat grote delen onder hun controle waren, en de stadhouder Willem V met zijn familie naar Nijmegen was gevlucht, in afwachting van Pruisische hulp. Die kwam dat jaar en de opmars was zo snel dat de Patriotten er niet tegenop gewassen waren. De door hen bestuurde en bezette stad Gorinchem werd door een deel van het Pruisische leger omsingeld, belegerd en vervolgens blootgesteld aan een hevig bombardement. De Patriotten moesten gedwongen afdruipen over de rivier. 

Eén en ander is te lezen in het webartikel Alexander Philip van der Capellen en het bombardement van Gorinchem in 1787 patriotten. Bekijk dan ook meteen meer over de geschiedenis van de vesting Gorinchem door de eeuwen heen!