medailles.jpg

Het verzamelen van militaria kent vele facetten en is ook onderdeel van onze militair-historische vereniging. De één concentreert zich op een periode, de ander op emblemen, en weer een ander verzamelt voornamelijk hoofddeksels e.d. Een laatste hiervan is onze eigen secretaris Henk Bresser, die zijn collectie laat zien op Facebook op zijn pagina Militaria Collectie Henk Bresser.

Een andere militaria verzamelaar is Bert-Jan, die ook van Facebook gebruik maakt. Hij toont zijn Nederlandse grijs-groene uniform collectie op Bert-Jan's Museum.