kareldoorman.jpg

Als bondgenoot van Oostenrijk in de erfopvolgingskwestie omtrent keizerin Maria Theresia raakte de Republiek samen met Engeland in een oorlog verwikkeld met als tegenstanders Frankrijk, Pruisen, Beieren en Spanje. De strijd zou zich niet alleen afspelen om Silezië en de zuidelijke Oostenrijkse Nederlanden, doordat Frankrijk onder leiding van koning Lodewijk XV de oorlog ook naar de republiek bracht. Een onderbelicht aspect van deze krijg is de ophef die dit alles teweegbracht rondom de stad Breda en haar baronie. Een gebied dat telkens tijdens oorlogen een rol heeft gespeeld.

De historica Van Geertruy schreef er een diepgaand artikel over in het jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, waarin voor het eerst deze periode rondom de stad Breda en de baronie diepgaand aan de orde komt: De Baronie in beroering; oorlogswoelingen in stad en land van Breda tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog I (1743-mei 1747).