medailles.jpg

Lees op het blog Copkin Criekel een interessante uiteenzetting over de diverse benamingen voor huurlingen gedurende de Middeleeuwse periode, voordat het woord compagnie in zwang kwam.