kraagemblemen.jpg

Met de militaire hervormingen van prins Maurits voor het Staatse leger werd de vraag naar meer vuur- en steekwapens gedurende de periode van 1580 tot aan 1620 steeds groter. Op allerlei niveau's werd in de jonge republiek het mogelijk gemaakt om op een efficiënte manier aan deze vraag te voldoen, zodat de strijdkrachten steeds beter waren om in het veld de Spaanse vijand van zich af te houden. Maurits' hervormingen benadrukten het toenemende gebruik van de musket en dus de vraag hiernaar en standaardisatie van de bewapening, terwijl het Staatse leger in omvang toenam en zo ook meer wapens nodig had, en ondertussen ook systematischer betaald moest worden. Bovendien speelden belegeringen van steden een steeds grotere rol, en vroeg ook dit aandacht van de wapenindustrie.

In 2003 schreef dhr. De Jong in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review het via de volgende link te downloaden artikel over dit interessante militair-historische onderwerp: Militaire hervormingen in het Staatse leger en de opbouw van het wapenbedrijf, 1585-1621.