tank.jpg

2018 wordt een herdenkingsjaar omdat 450 jaar geleden in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. In die eerste jaren van de opstand tegen de Spaanse kroon waren ook de watergeuzen actief, die langs de hele kust allerlei overvallen pleegden, soms gewoon ordinaire plunderingen en anders zogenaamde 'rantsoeneringen'. Ook het eiland Ameland ontkwam meerdere malen niet aan het bezoek van de watergeuzen, die het eiland ook enige malen zelfs hebben bezet.

Dat alles valt te lezen op de website Amelander Historie in een webartikel, getiteld Watergeuzen op en rond Ameland (1568 - 1572).

Voor wie een compleet en snel overzicht wil krijgen over de vele malen dat de watergeuzen aan land gingen, is de website De opstand in de Nederlanden aan te raden met de webpagina Veldslagen en gevechten; Landgangen en plunderingen van de watergeuzen, 1568 tot 1573.