medailles.jpg

Vanaf 1916 werden er voor de orde handhaving op Java diverse bataljons Marechaussee opgericht. Deze waren onafhankelijk van de al reeds bestaande eenheden in Atjeh en hadden ook geen enkele relatie tot de Koninklijke Marechaussee in het thuisland Nederland. De bataljons op Java werden onder andere ingezet tegen criminaliteitsbestrijding, waar de koloniale politie tekort schoot. Bij de legerhervormingen in 1927 werden de bataljons marechaussee verder opgesplitst en ook ingezet tegen binnenlandse koloniale oproeren en vijandelijkheden.

Wie meer wil weten, kan terecht op het blog van het Museum Bronbeek, in het volgende online artikel: Bataljons Marechaussee op Java.