medailles.jpg

In het najaar van 1944 verliep de opmars van de Geallieerde legers zo snel, dat zelfs het zuiden van Nederland al werd bevrijd. Dat leverde problemen op voor de beveiliging van de burgerbevolking en de wederopbouw van de bevrijde gebieden, zoals een goede voedselvoorziening. Die was in de winter moeilijker te garanderen, dan de pas verwachte bevrijding in 1945. In alle bevrijde gebieden bleef de staat van beleg gelden onder het Militair Gezag, geleid door generaal Kruls. Al gauw bleek het MG een logge, bureaucratische en soms zelfs halsstarrige houding aan te nemen, waardoor de burgerbevolking zich na een bezetting van vijf jaar nog steeds gekoeioneerd voelde. 

Over de militaire staat van beleg en het instituut Militair Gezag is weinig meer bekend in de beleving over de Tweede Wereldoorlog, maar de onderzoeker dhr. Schoonoord schreef er naar aanleiding van zijn studie een kort artikel over in het tijdschrift Militaire Spectator in 2010: Het ‘Circus Kruls’ Militair gezag in Nederland, 1944-1946.

Wie Schoonoord's complete studie wil lezen online kan hier terecht: website NIOD, "Het Circus Kruls" (downloaden in pdf-format). En kijk ook nu in onze rubriek Recent Onderzoek over de bevrijde stad Maastricht & het Militair Gezag!