tank.jpg

Was er eind 16e eeuw werkelijk sprake van een militaire revolutie met de introductie van allerlei hervormingen door prins Maurits? Buiten kijf staat dat het Staatse leger zich verder professionaliseerde, exercitie en geoefendheid van de manschappen er op vooruit ging. Maar waren de kleinere en wendbaardere piekeniersblokken en andere vernieuwingen van werkelijk belang tijdens de Tachtigjarige oorlog om te spreken van een militaire revolutie. Ten slotte kenmerkte deze strijd zich eind 16e eeuw nog altijd voornamelijk als een belegeringsoorlog, en was er nauwelijks sprake van veldslagen waarmee een definitieve beslissing werd geforceerd. Ook de Slag bij Nieuwpoort (1600) vormt daarin geen uitzondering. Het is ook onbetwist dat Maurits en Willem Lodewijk succesvol het gebied van de Republiek wisten te vergroten, maar was dat dan vooral en louter door tactische vernieuwingen?

De historicus Olaf van Nimwegen plaatst de nodige kanttekeningen bij het idee van andere militaire historici, of de hervormingen van Maurits werkelijk een militaire revolutie teweeg brachten binnen het Staatse leger. In zijn artikel uit 2003 gepubliceerd in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review (hier te downloaden in pdf-formaat) beargumenteert Van Nimwegen zijn ideëen: Het Staatse leger en de militaire revolutie van de vroegmoderne tijd.