kraagemblemen.jpg

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kostte het onderhoud van de Spaanse koninklijke troepen elk jaar een vermogen van miljoenen guldens aan de Spaanse schatkist. Troepen moesten worden betaald, voorzien worden van voldoende voeding en ook ingekwartierd worden. Het was de Spaanse koningen er alles aan gelegen om niet alleen de Zuidelijke Nederlanden te behouden, maar ook de protestantse Republiek te bestrijden, die zich via de opstand onafhankelijk had gemaakt.

In een bijzonder gedetailleerd artikel (hier te downloaden in pdf-format) gaat de historicus Etienne Rooms in op de enorme kosten, en hoe dit uiteindelijk resulteerde in een desinteresse van de Spaanse kroon in de Zuidelijke Nederlanden en in plaats daarvan een heroriëntatie voor gewin van Spanje in haar koloniën in de beide Amerika's. Lees alles in het artikel gepubliceerd in 2003 in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review: Bezoldiging, bevoorrading en inkwartiering van de koninklijke troepen in de Spaanse Nederlanden (1567-1700).