medailles.jpg

Al vanaf 1912 was het voor de Nederlandse regering duidelijk dat de expansiedrift van Japan in de toekomst een bedreiging kon gaan vormen voor de kolonie Nederlands-Indië. Desondanks kwam er geen duidelijke defensie politiek van de grond voor deze grote kolonie, al was het maar vanwege de neutraliteitspolitiek die ten alle tijde gehandhaafd diende te blijven. 

Zo kon het dus ook voor komen dat de regering in ballingschap in Londen in 1940 nog steeds een neutrale houding aannam naar Japan. Uiteraard begon dit standpunt onder druk te komen vanwege allerlei gezamenlijke belangen in Zuid-Oost Azië met de Britten en aankopen van militair materieel voor het KNIL in de Verenigde Staten. Militaire geschiedenis wordt dan ook vaak vooraf gegaan door allerlei politieke dilemma's.

Met de Japanse aanval op 7 december 1941 op de US marine basis Pearl Harbor, ontplofte ook de neutraliteitspolitiek van de regering in Londen in haar eigen gezicht met grote consequenties voor de komende gezamenlijke strijd van de Geallieerden in de Pacific. Dit wordt duidelijk gemaakt in een online beschikbaar artikel van dhr. A. Luymes gepubliceerd in Skript, historisch tijdschrift in 2014: De Nederlandse regering in ballingschap en de Japanse dreiging.

De USS Arizona explodeert tijdens de Japanse aanval op 7 december 1941 op Pearl Harbor.

Al eerder publiceerden wij hier op deze website over de defensie politiek voor Nederlands-Indië met een studie van Jaap van Santen over maritieme strategieën voor de kolonie in de rubriek Recent Onderzoek. We vullen dit vandaag ook aan met een studie over de consequenties van de Nederlandse neutraliteitspolitiek en het Geallieerde ABDACOM commando voor de Pacific in dezelfde rubriek Recent Onderzoek, welke zeker vanuit militair-historisch oogpunt de moeite waard is om te lezen: Neutraliteit, Indië en Pearl Harbor, en een verloren ABDACOM commando.