tank.jpg

Vele militairen die uitgezonden werden tussen eind 1945 en 1950 om deel te nemen aan de strijd in het nu voormalige Nederlands-Indië hebben hun herinneringen hier aan nagelaten, en geven zo een persoonlijke inkijk. Eén van die mannen was Eddy Groenhof, die als schrijver diende bij de Stafcompagnie van het 8e bataljon van het Regiment Stoottroepen. 

In november 1945 vertrok hij uit Weert, om pas in juli 1948 terug te keren. Zijn verhaal is bijzonder aantrekkelijk door de tientallen foto's die hij maakte, aan de hand waarvan het verhaal wordt verteld: de Groenhof-story.