mldvliegtuig.jpg

Vanaf het jaar 68 is het Romeinse rijk verdeeld door een burgeroorlog, wanneer diverse generaals elkaar in rap tempo opvolgen als keizer. Tegelijkertijd rijst een stam aan de Noordzeekust op, en komt in opstand tegen de Romeinen. Dat waren de Cananefaten onder leiding van Brinno. Ook onder de leiders van de Batavieren ontstaat er onvrede over hun verhoudingen met de Romeinen, en één van hun leiders, Julius Civilis, gebruikt Brinno's opstand om dan samen de Romeinen uit Germania Inferior te werpen in het jaar 69. Pas een jaar later weten de Romeinen met een nieuwe keizer Vespanianus de opstandige stammen te verslaan.

Over deze geschiedenis hebben we al eens eerder bericht, en nu is er nog meer online te lezen op de website Historiek met een artikel van Jona Lendering: Julius Civilis en de Bataafse opstand.

Een uitgebreider artikel van dhr. Lendering is te vinden op de website Livius (een zeer uitgebreide en interessante website over de Oudheid!), getiteld: Batavian revolt.

De leider Brinno van de Cananefaten wordt op het schild geheven.