f16.jpg

Voordat allerlei logistieke diensten werden opgericht in de legers, vervulden marketentsters een heel belangrijke rol in de (extra) voorziening aan soldaten van voedsel en drank. In de 19e eeuw werd de rol van de marketentster in de Nederlandse krijgsmacht al verder gereguleerd.

Daarover is nog een interessant artikel te vinden van dhr. Frans Smits uit het voormalige jaarboek van het Legermuseum, getiteld Marketentsters in het Nederlandse leger in de 19e eeuw.

Op 25 november a.s. organiseert Mars et Historia haar jaarlijkse ledenvergadering, met een bezoek aan het Museumpark Logisitieke Dienst. Vandaar dat wij hier een en ander presenteren over het thema logistiek als militair-historisch onderwerp. Op onze pagina Recent Onderzoek is ook nog een studie te vinden over Franse vivandières ten tijde van de Napoleontische oorlogen