vaandels.jpg

Terwijl hedendaagse troepen spreken over counter insurgency in het optreden tegen lokale vijandelijke eenheden, was er al vanaf begin 19e eeuw in Nederlands-Indië sprake van dezelfde toegepaste tactieken door het KNIL en de koloniale marechaussee. Gedurende de gehele 19e en 20e eeuw traden patrouille verbanden op tegen wat destijds als 'inheemse' vijanden werd genoemd. Daarbij ontstond steeds meer de vraag naar regulering en voorschriften in deze koloniale strijd, welke uiteindelijk resulteerde na enkele voorlopers in het Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politioneele Taak van het Leger (VPTL).

Over dit bijzondere onderwerp verscheen in 2009 in de Militaire Spectator het volgende artikel van dhr. S.J. de Groot: Gidsen, berichtbrengers, spionnen en krijgsgevangenen; optreden in voormalig Nederlands-Indië, 1900-1949.