vaandels.jpg

Kort na de Tweede Wereldoorlog gedurende de opbouw van een nieuwe krijgsmacht voor Nederland, vormde de al te bekende Sherman tank als één van de eersten de ruggengraat van de cavalerie.

Wie van alles wil weten over de inzet in de Nederlandse krijgsmacht kan terecht op de website Shermans in Holland.

Sherman-tank, M4A1E8 met 76 mm kanon (© NIMH-Beeldbank)