vaandels.jpg

De invasie in 1799 door een expeditionaire legermacht van Britse en Russische troepen in het Noordholland van de Bataafse Republiek was feitelijk niet meer dan een afleidingsmanoeuvre van de Geallieerde Coalitielegers, om druk te zetten in het grote Europese militaire spel van dat jaar. De bedoeling was om Franse troepen weg te trekken uit het westen van Duitsland en ook om de offensieven in Italië zo te ondersteunen.

Dat de invasie zelf uiteindelijk op een militair echec uitliep mag bekend verondersteld worden, maar dat de strijd in Noordholland ook zijn indrukken naliet op de burgerbevolking is niet altijd duidelijk gemaakt. Bijzonder is het dan ook om twee egoducumenten hier te presenteren van inwoners van Beverwijk. Eén ervan is een uitgebreid dagboek, met allerlei wederwaardigheden over de strijd en al het andere militaire rumoer rondom 1799. Beide egodocumenten vormen een welkome aanvulling op de Nederlandse militaire geschiedenis van het jaar 1799.

In 1999 gaven naar aanleiding van de 200-jarige herdenking het Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland een speciale bundel uit, die via de volgende weblink online is te raadplegen, met daarin dit uitgebreide dagboekverhaal van een lid van de Municipaliteit van Beverwijk en een lokale schoolmeester: "Dagverhaal der doormarcheerende troepen" Beverwijk in de ban van de Fransen (1787-1802).

Landing van de Britse troepen bij Callantsoog in 1799, door Dirk Langendijk.