f16.jpg

Wanneer keizer Napoleon in 1812 besluit om Rusland binnen te vallen, resulteerde deze desastreuze militaire campagne ondanks de inname van Moskou niet alleen in het verlies van ruim een half miljoen doden, maar ook nog eens aan ruim 200.000 soldaten en officieren die in krijgsgevangenschap geraakten. Onder deze laatste groep waren ook duizenden Nederlanders, die dienden in Franse regimenten sinds de opname van ons land eind 1810 in het Franse keizerrijk. Hoe verging het deze Nederlanders in Russische krijgsgevangenschap? Wat waren hun ervaringen?

Slechts enkelen schreven hierover in memoires, welke behandeld worden in een interessant artikel uit 2009 van de historicus Joost Welten in het blad Leidschrift van de Universiteit van Leiden en welke via de volgende weblink is te downloaden: Hollandse krijgsgevangenen in Rusland, 1812-1814