f16.jpg

Het onderwerp over krijgsgevangenschap en krijgsgevangenen kent nog geen overkoepelende studies, waarin dit thema vanuit militair-historisch oogpunt uitvoerig wordt behandeld. Niettemin wordt er vanuit Nederland een start gemaakt ten aanzien van dit onderwerp met het Symposium Hollandse krijgsgevangenen, welke plaats vindt op 29 september a.s. in en met het Museum Vlaardingen. De overige organiserende partijen zijn de Stichting Historisch Tijdschrift Holland en onze vereniging Mars et Historia.

Het Historisch Tijdschrift Holland presenteert die dag haar nieuwe nummer over dit onderwerp, met een weergave van drie van de vier lezingen (de lezing van de historica Annette de Wit is niet opgenomen). Bovendien zijn er nog andere bijdragen over het onderwerp opgenomen in dit nummer, te weten een van de historicus Ronald de Graaf over krijgsgevangenschap in Nederland tijdens de Middeleeuwen (bekend als auteur van Oorlog om Holland 1000-1375 en Oorlog, mijn arme schapen, en een bijdrage van de advocate Liesbeth Zegveld met betrekking tot de rechtsstatelijke vragen omtrent krijgshandelingen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950) en de weerslag hiervan in het huidige debat over koloniale oorlogsvoering en dekolonisatie.

Geef u op om deel te nemen aan het symposium op 29 september. Alle informatie hiertoe vind u op onze pagina Activiteiten. De kosten voor deelname bedragen slechts 6 Euro!

Op de symposium dag zelf kunt u het nummer aanschaffen voor de kleine prijs van € 15,-.