f16.jpg

Afgelopen februari alweer werd de 200-jarige oprichting herdacht van het regiment Cheveau Légers van der Burch, oftewel het latere Regiment Lichte Dragonders No. 5, welk een zo belangrijk aandeel had in de slag bij Quatre Bras in 1815 en twee dagen later te Waterloo.

De traditie van dit stamregiment wordt in Nederland voortgedragen door het inmiddels ontbonden Regiment Huzaren Prins Alexander en in België door het 1/3 Régiment Lanciers. Op 13 februari j.l. werd te Quatre Bras ter gelegenheid van deze bijzondere viering een nieuw monument onthult. Als lid van onze vereniging was uw webbeheerder op persoonlijke titel uitgenodigd, om de aanwezige oud-officieren tevens deze dag een wandeling aan te bieden over het slagveld en zo te laten zien waar dit al gestreden had. Hoewel het monument onthult werd naast dat van de Nederlandse cavalerie, zal het op later moment enkele honderden meters verhuizen; wij houden U hierover op de hoogte. Uiteraard is het heel bijzonder een nieuw militair monument te hebben binnen onze krijgshistorie, welke bovendien in België staat!