tank.jpg

In 1813 werden door heel het Franse keizerrijk jongemannen uit gegoede burgerfamilies opgeroepen om dienst te nemen in de nieuw op te richten Garde d'Honneur eenheden. Zo ook in Nederland, wat op dat moment onderdeel uitmaakte van Napoleon's keizerrijk. Tot dan toe waren de rijke families en hun zonen aan de dans ontsprongen om als dienstplichtigen te dienen in de Grande Armée, maar nu werden ze min of meer gegijzeld om hun trouw te betonen.

Eén van die garde d'honneurs was Claude Daniel Crommelin uit Amsterdam, die juist helemaal geen lust had om te gaan dienen in het leger, zoals zijn nazaat mevr. Désirée Crommelin verteld in het volgende online artikel: Garde d'honneur: een twijfelachtige en duurbetaalde eer.

Wil je nog meer te weten komen over Nederlandse garde d'honneurs, neem dan een kijkje in onze rubriek Recent Onderzoek waar we deze week twee artikelen met studies en dagboeken beschikbaar hebben gemaakt. Eén verhaal met dagboek gaat over een Haarlemmer die zelfs deelneemt aan de slag bij Leipzig (1813), en de andere studie gaat over drie Rotterdamse jongemannen. Absoluut de moeite waard!