kareldoorman.jpg

Het onderwerp van de militaire muziek hoeft niet altijd te maken te hebben met marsmuziek, blaasinstrumenten of parades. Zo kan ook zang onderdeel van het onderwerp zijn.

Tijdens de periode van de Napoleontische oorlogen begin 19e eeuw toen Nederland al lange tijd bezet werd door Franse troepen en uiteindelijk ook deel uitmaakte van het Franse keizerrijk, groeide het verzet al maar groter. Verzetsliedjes waren daarbij een makkelijke manier om op straat te uiten, en voor de autoriteiten moeilijk te controleren of te verbieden. Een selectie van deze liederen is het waard om nader te bekijken, maar ook te beluisteren, via de website Verzetsliederen tegen Napoleon van de Radboud Universiteit te Utrecht.

Wie in nog meer geschiedenis van het politieke spectrum van de (militaire) muziek geïnteresseerd is, moet zeker ook een kijkje nemen in de beschikbare studie in onze online rubriek Recent Onderzoek: Muziek als wapen in de Koude Oorlog!