kraagemblemen.jpg

Over de woelige strijd om de kolonies van Nederland ten tijde van de Bataafse Republiek valt veel nieuws te verwachten, inclusief de militaire strijd om deze koloniën tussen de republiek en Engeland. Ons verenigingslid dhr. Wink studeert momenteel af in de militaire geschiedenis op een scriptie over de Bataafse troepen in De West, oftewel onder andere de kolonies van Berbice, Curaçao en Suriname.

Bovendien heeft dhr. Wink enorm veel informatie gedurende zijn zoektocht in onze nationale archieven boven tafel gehaald over de geschiedenis van de Kaap kolonie, haar militaire bezetting en de Slag bij de Blaauwberg op 8 januari 1806. Over dit laatste onderwerp heeft hij ook al veelvuldig contacten gehad met belangstellenden uit Zuid-Afrika.

De Slag bij de Blaauwberg is bovendien van uitermate belang en interesse, aangezien het de enige veldslag is geweest ten tijde van de Revolutionaire- en Napoleontische oorlogen welke ten zuiden van de evenaar werd uitgevochten. Hopelijk zal dhr. Wink ons als vereniging en leden na het afronden van zijn studie nog eens vaker kunnen informeren, middels een lezing of artikelen in het kwartaalblad?!