artillerie.jpg

Het Huygens Instituut - Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen heeft het bekende standaardwerk "Maritieme Geschiedenis der Nederlanden" (MGN) uit de jaren 70 van de vorige eeuw nu geheel digitaal en gratis beschikbaar gesteld voor elke belangstellende.

Klik op de volgende weblink: Digitale Versie Maritieme Geschiedenis der Nederlanden.