f16.jpg

Hoe is het mogelijk dat er Servische militairen in Nederland terechtkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog? En waarom stierf ruim een honderdtal van hen aan het einde van die verschrikkelijke oorlog in Nederland?

Lees er alles over op de speciaal aan dit onderwerp gewijde website Servische krijgsgevangenen.

Illustratie van Servische krijgsgevangenen, door Hoynck van Papendrecht.