infanterie.jpg

Met de inval op 10 mei 1940 kreeg de Nederlandse krijgsmacht ook te maken met een nieuwe fenomeen: Duitse parachutisten! Een deel daarvan lande ten zuiden van Dordrecht rondom de Moerdijk bruggen, alwaar zich een hevige strijd voldeed.

Wie meer wil weten over deze strijd, moet een kijkje nemen op de website Zuidfront Holland, waar in tien pagina's een en ander nader wordt toegelicht. Nog meer interessante informatie staat vandaag in onze rubriek Recent Onderzoek, over de wijze waar op de Nederlandse strijdkrachten wel degelijk waren voorbereid op dit nieuwe fenomeen. Lezen!