vaandels.jpg

Toen de Franse revolutionaire legers ten tijde van de Eerste Coalitie oorlog niet alleen de zuidelijke Nederlanden binnenvielen, maar uiteindelijk ook de Republiek der Verenigde Provinciën, werd er een beroep gedaan op de bevolking om als vrijwilliger dienst te nemen.

Raymond van Uppelschoten schrijft onder andere: In verschillende provincies werden compagnieën van het korps opgericht, na een oproep van de stadhouder in de vergadering van de Staten-Generaal. Ook de Staten van Utrecht deden mee: in oktober werden twee compagnieën opgericht, in Amersfoort en Utrecht. De luitenants van de artillerie Mock en Penning werden beiden benoemd tot kapitein.

Voor het tijdschrift Oud-Utrecht schreef Uppelschoten in 2013 het volgende te lezen artikel: Het Korps Landzaten voor Utrecht en Oranje.