tank.jpg

In oktober 1813 verliest Napoleon de drie dagen durende Volkerenslag bij Leipzig. Zijn gezag is daarna meteen tanende en het nieuws dringt ook al gauw door in Nederland, op dat moment onderdeel van het grote Franse keizerrijk. Onrust en relletjes breken overal uit. 

Zo ook in november 1813 in Den Haag. De Franse bestuurders en hun militairen zijn er niet gerust op. De Haagse bevolking komt in opstand, de Nationale Garde en Pruisische hulptroepen lopen over naar het Voorlopige Bewind. De stad heeft geen vestingwerken, maar in het Binnenhof kan men zich nog goed verdedigen, omdat het volledig omringd is aan één zijde met de Hofvijver en aan de andere drie zijden met grachten. Alles komt in een stroomversnelling wanneer Russische kozakken in de stad arriveren.

Lees alles over deze hectische dagen dat Nederland her en der zijn vrijheid terug wint als onafhankelijke natie in het uitgebreide webartikel De omwenteling van 1813.

Basjkier kozakken bivakkeren op het Lange Voorhout.