tank.jpg

Eeuwenlang was het niet ongebruikelijk dat Nederlanders hun militaire diensten aanboden aan buitenlandse mogendheden. Het waren destijds voornamelijk huurlingen of anders officieren die dienden in andere legers of vloten. Met de komst van de nationale staat werd dit vrijwel onmogelijk en/of zelfs strafbaar gesteld. Desondanks vochten er bijvoorbeeld nog diverse individuen of soms hele groepen voor een vreemde mogendheid midden 19e eeuw, zoals ze zouaven voor de Pauselijke Staat tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd, of waren er enkelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst namen aan Duitse of Franse zijde, en ook nog internationale brigadisten die de republiek in daad steunden tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Wat wellicht de grootste bijdrage in vreemde krijgsdienst genoemd kan worden, is de dienstneming van zo'n 23.000 Nederlanders in de SS of andere vormen van Oostfront vrijwilligers. Ook al behoort dit in ruime zin genomen tot de militaire geschiedenis van Nederland, vormt het tegelijkertijd een enorme smet.

Niettemin besteden we er toch hier aandacht aan middels de website Nederlanders in de Waffen-SS.

Voor een noodzakelijk kritisch en historisch overzicht verwijzen we hier ook naar de beschikbare documentaire van het NIOD.....

.... te verkrijgen o.a. via Bol.com.