infanterie.jpg

Tussen 1950 en 1954 werden 3418 militairen vanuit Nederland gezonden om deel te nemen aan de oorlog in Korea, terwijl ook nog eens 1896 Nederlandse mariniers betrokken zouden worden in de strijd. Het contingent uit Nederland zou bekend komen te staan al het Nederlands Detachement Verenigde Naties.

Recentelijk kwam er nog een boek uit over deze vrijwel onbekende Nederlandse deelname aan de Korea oorlog van de auteur Stiphout (zie Boeksignaleringen op deze website). Jaren geleden in 2000 besteedde het TV-programma Andere Tijden ook aandacht aan aan deze strijd met originele Polygoon beelden en interviews met drie Korea veteranen in de volgende documentaire: De Korea oorlog.

Nederlandse militairen rusten na beklimming van Heuvel 975 (© NIMH-beeldbank)