vaandels.jpg

Ook de faleristiek is deels onderwerp van de militaire geschiedenis, en binnen onze vereniging zijn er dan ook diverse leden die onderscheidingen verzamelen.

Wie een vrijwel compleet overzicht wil hebben van zowel de militaire als civiele onderscheidingen in Nederland moet zeker een kijkje nemen op de website van de falerisitiek expert dhr. Erik Müller: Nederlandse ridderorden en onderscheidingen.

Eind deze week brengt dhr. Müller ook nog eens vier nieuwe publicaties uit met informatie over militaire onderscheidingen! Neem daarvoor een kijkje in onze laatste boeksignaleringen voor november en december, waar ze vermeld staan.