f16.jpg

In het middeleeuwse Nederland werd meermalen ruimhartig geantwoord voor de oproepen van diverse pausen om deel te nemen aan kruistochten naar het Heilige Land. Ook de destijds onafhankelijke Friezen namen verscheidene malen deel in de 11e, 12 en 13e eeuw. Beroemd is onder andere hun aandeel in de amfibische belegering van de stad Damietta in Egypte in 1218.

Twee bijzondere studies geven speciaal aandacht aan de Friezen, te weten het artikel van dhr. Mol uit 2002 in het tijdschrift Crusades: The Journal of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East: Frisian fighters and the Crusade.Het artikel is helaas bij het scannen 90º gekanteld, dus kan het beste gelezen worden na printen.

In 1842 verscheen in De Vrije Friesch van dhr. Dirks: Noord-Nederland en de kruistogten. Schetsen van het aandeel der Noord-Nederlanders en, in het bijzonder, der Friezen aan dezelven, volgens de berigten van ooggetuigen en tijdgenooten.