vliegtuigen.jpg

Nadat de Romeinen enorm hoge belastingen oplegden aan de Friezen braken er onlusten uit, die uiteindelijk uitmondden in een veldtocht van een Fries leger tegen het castellum Flevum in het jaar 28. De legerplaats werd belegerd en nadat de Romeinen het 5e Legioen uit Xanten lieten aanvoeren over de Rijn ter ontzetting, trokken de Friezen zich terug in het Baduhennawoud. Hier wachtten ze de Romeinen op, om hen in een veldslag compleet te verslaan. Volgens de historicus Tacitus kwamen daarbij 900 legionairs om het leven en pleegden er nog eens 400 legionairs onderling zelfmoord om niet in vijandelijke handen te vallen.

De locatie van de Slag bij Baduhenna is lange tijd onzeker geweest, maar wordt tegenwoordig gelokaliseerd nabij Heiloo (Noord-Holland). Op basis van bronnenonderzoek en archeologische opgravingen komt dhr. Braakman in een artikel in het tijdschrift Westerheem (2001, nummer 1) tot deze conclusies, welke hier te lezen zijn: Baduhenna, godin van het slagveld.

Lees nog meer over castellum Flevum en de zeehaven van Velsen...

De versterkte Romeinse haven Velsen I (© ontwerp Graham Sumner)