vaandels.jpg

In de 10e en 11e eeuw vormden grote delen van wat we nu kennen als het huidige Nederland onderdeel van het keizerlijke Heilige Roomse Rijk. In West-Frisia regeerde vanaf 993 graaf Dirk III en hij had zijn zetel ingenomen in de stad Vlaardingen. Van hier uit beheerste hij de monding van de rivier de Merwede (de huidige Nieuwe Maas) en besloot eigenhandig en buiten het gezag van keizer Hendrik II om, de handelsschepen uit Tiel en het Sticht Utrecht geld afhandig te maken voor hun verdere doorvaart richting Engeland.

Verbolgen hierover stuurde de Roomse keizer een strafexpeditie op Dirk III af, welke uitmondde op 29 juli 1018 in de veldslag bij Vlaardingen. Ondanks de overmacht van Hendrik's leger wist graaf Dirk een eclatante overwinning te behalen, en zo een redelijke onafhankelijkheid te verkrijgen voor zijn graafschap West-Frisia.

Wie over deze veldslag meer in detail wil lezen, moet zeker een bezoek maken aan de website van dhr. Nieuwenhuizen en de volgende weblink raadplegen: De Slag bij Vlaardingen (1018).

Eerder dit jaar publiceerde dhr. Nieuwenhuizen al een uitgebreide studie over het graafschap West-Frisia en de daaruit volgende ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland. Zie daarvoor onze boeksignaleringen uit Maart 2016. In onze rubriek Recent Onderzoek is vanaf morgen ook nog meer te lezen over de oostelijke expansiedrift van graaf Dirk III. Vergeet ook niet even een kijkje te nemen op de weblink van Vergeten verleden!!!