vliegtuigen.jpg

Onlangs was er hier al in onze rubriek Recent onderzoek uitvoerig aandacht aan het fenomeen van de middeleeuwse bombarde, met weblinks naar studies over de offensive inzet, de Dulle Griet uit Gent en de maker van de Steuerghewalt uit Den Bosch.

Nu aandacht wederom voor de bombarde middels de collectie van het NMM, waar jaren geleden een bombarde werd verkregen. Ook hier wordt gekeken naar dit wapen als (offensief) belegeringswapen, de herkomst van de bombarde in de collectie van het NMM, en wat nu precies het voorvoegsel 'Leuvense' betekend. Lees dus het artikel op de webpagina Militair magazijn van dhr. Hilkhuijsen: De 'Leuvense' bombarde. Belegeringswapen of scheepskanon? Onderzoek naar een laatmiddeleeuws geschut in de collectie van het Legermuseum.