vliegtuigen.jpg

Afgelopen zomer verscheen er een uitermate lezenswaardig artikel van ons verenigingslid Martijn Wink in het Franstalige tijdschrift Soldats Napoléonien (juli aflevering 2014, No. 14) naar aanleiding van een verondersteld portret van een Franse generaal Chérin. Dhr. Wink wist na uitgebreid archief onderzoek vast te stellen dat het portret echter een officier betrof van het Bataafse 22e Bataljon van Infanterie welke na de vrede van Amiens in 1802 werd uitgezonden naar de Kaapkolonie.

Via uitgebreid onderzoek in de beschikbare documenten in het Nationaal Archief in Den Haag heeft ons lid dhr. Wink vrijwel de gehele informatie kunnen achterhalen over de geschiedenis van dit bataljon, inclusief uniformering en equipement.
Waar vorige uniform onderzoekers als Ten Raa en De Wilde nog op de vlakte bleven over de uniformering van dit Bataafse bataljon, blijkt dat met enige doorzetting alle informatie nog altijd in onze archieven terug is te vinden.

Bovendien is de geschiedenis van dit bataljon enorm interessant, aangezien het deelnam aan de enige veldslag gedurende de periode van de Revolutionaire- en Napoleontische oorlogen welke ten zuiden van de evenaar is gevochten! Te weten de Slag bij de Blaauwberg op 8 Januari 1806.
Vanuit Zuid Afrika is dan ook al veel belangstelling getoond voor dhr. Wink's onderzoek. Ook in het kader van onze voorjaars activiteit m.b.t. een rondleiding in de vesting Hellevoetsluis is de geschiedenis van dit bataljon van belang, aangezien het daar destijds voor omvorming naar infanterie was gevestigd als Mariniers bataljon.

Het tijdschrift Soldats Napoléonien wordt uitgegeven door Livre Chez Vous.