kareldoorman.jpg

Op vrijdag 16 september geeft Drs. Corstiaan Prince een lezing over de strijd in 1944 om de Westerschelde, tijdens ons symposium. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de haven van Antwerpen moesten de Geallieerden destijds de controle krijgen over de Westerschelde en omliggende eilanden. We zijn zeer benieuwd naar de lezing van dhr. Prince, verbonden aan onze vereniging als redactielid van het kwartaalblad Mars et Historia.

De Scheldemonding speelt al eeuwen lang een belangrijke strategische rol in allerlei conflicten, en daarom is het interessant om eens naar het bredere plaatje te kijken. Vorig jaar verscheen in het blad Militaire Spectator een overzichtsartikel, getiteld: De Scheldekwestie revisited. De geopolitieke en militair-strategische betekenis van de Scheldemonding.