tank.jpg

Gedurende de geschiedenis van zowel de Nederlandse strijdkrachten te land als wel voor de vloot is het nooit ongebruikelijk geweest in de afgelopen 400 jaar om ook over de landsgrenzen heen te kijken. Al ten tijde van de Tachtigjarige oorlog dienden vele buitenlanders in het Staatse leger. En dit zou ook doorgaan tot aan het einde van de Republiek der Verenigde Zeven Provinciën. Eenzelfde fenomeen was ook zeer gebruikelijk op de marine vloot. Tevens was het nog steeds gebruikelijk om ten tijde van de Bataafse republiek buitenlanders uit geheel Europa te rekruteren, en was het geen onbekend feit dat het Indisch Leger in de 19e eeuw nog lange tijd extra mankracht nodig had dan louter hen die zich van Nederlandse bodem aandienden.

Voor een kort samengevat overzicht is het daarom interessant om kennis te maken met een online artikel uit de Militaire Spectator, getiteld: ‘Zorrug dat je erbij komt’ Rekrutering over de grens.