infanterie.jpg

Na de Tiendaagse Veldtocht van 1831 was België feitelijk onafhankelijk, maar wilde koning Willem I dit voor nog vele jaren niet erkennen. Om militaire en politieke druk uit te blijven oefenen richtte de vorst onder andere een groot legerkamp in nabij Oirschot, waar wel meer dan 10.000 soldaten ondergebracht werden.

Over dit kamp bij Oirschot dat bestond van 1832 tot en met 1834 is thans een tentoonstelling te bekijken in het museum De Vier Quartieren.

Voor enkele korte inleidende filmbeelden van de tentoonstelling kan men terecht via de volgende weblink op YouTube.