artillerie.jpg

Eind 1813 stort het Franse gezag hier in Nederland ineen, wanneer enkele maanden ervoor Napoleon een gigantische nederlaag heeft geleden in de Slag bij Leipzig. De geallieerde troepen rukken op door de Duitse landen richting Frankrijk en op de rechterflank marcheren Russen, Zweden en Pruisen op met hun legerkorpsen naar wat nu Nederland is. In de voorhoede van die legers bevinden zich de kozakken uit Rusland, die overal op verkenning gaan. Al gauw verspreidt zich het nieuws van de bevrijding.

En met die bevrijding verspreidt zich ook de verbastering van het woord 'kozak' tot dat van de doerak. Lees er meer over op de volgende weblink van Historiek.

Schilderij van een groep kozakken langs een pad in Nederland eind 1813.