vaandels.jpg

Vorig jaar berichtten wij hier al over de ontdekking van een versterkt militair kampement van het Hollandse leger van koning Lodewijk uit de periode 1809. Het betreft daarmee dus de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810).

Nu is er een volledige rapportage beschikbaar gekomen met een complete beschrijving van de archeologische opgravingen en het in kaart brengen van dit gebied vlakbij Bussum en Naarden. Tevens wordt in dit rapport de aanwezigheid van het kamp, waar ruim 3700 soldaten destijds bivakkeerden, in de historische context van het jaar 1809 geplaatst. Het jaar waarin Britse strijdkrachten het eiland Walcheren binnenvielen om de haven van Antwerpen te neutraliseren als één van Napoleon's belangrijkste marine havens van het Franse keizerrijk.

Het rapport staat als artikel gepubliceerd in het online blad Archeologica Naerdincklant, aflevering 2016-1, en is getiteld: Het AHN2 en het raadsel van het toponiem Bussum - Fransche Kamp (pagina's 11 t/m 23), en kan via de volgende weblink gedownload worden: AWN Naerdincklant Archeologie Gooi- en Vechtstreek.