artillerie.jpg

Tijdens de periode van de Koude Oorlog vonden er regelmatig conflicten plaats in gebieden en landen, welke geen deel uitmaakten van de NAVO en het Warschaupact. Dergelijke moderne oorlogsconflicten, zoals bijvoorbeeld de Zesdaagse oorlog (1967) en de Jom Kippoer oorlog (1973), boden goede gelegenheden om voor beide machtsblokken de uitwerking van modern legermateriaal te observeren op de uitwerking ervan. De bestudering van de hier genoemde oorlogen gaf nieuwe inzichten o.a. voor de NAVO alsmede de (militaire) beleidsbepalers van de Nederlandse luchtverdediging.

In het tijdschrift Militaire Specator verscheen in 2015 een interessant (online beschikbaar) artikel van dhr. T.J.A. Buitelaar (MA): De luchtverdediging van de Koninklijke Luchtmacht, 1967-1980. Lessen uit de Zesdaagse Oorlog en de Jom Kippoer-oorlog.