vliegtuigen.jpg

Op zaterdag 30 april a.s. organiseert de vereniging een bezoek aan de Stelling van Kornwerderzand, waar in mei 1940 een succesvolle verdediging werd georganiseerd tegen de Duitse opmars. Deze activiteit is zowel te bezoeken voor onze leden als iedereen die geen lid is.

Voor meer informatie: bekijk onze pagina Activiteiten.

De verdediging bestond onder andere uit enkele stukken luchtdoelartillerie van het type 2tl Oerlikon, bemand door manschappen van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtdoelartillerie. Op de dag van ons bezoek zelf zullen er ook leden aanwezig zijn die ons meer kunnen vertellen hierover. Vooruitlopend hierop hebben we alvast enige informatie over dit bijzondere korps aangeboden in de rubriek Recent Onderzoek.