vaandels.jpg

Op zaterdag 23 april houdt de militair-historicus Ben Schoenmaker een lezing over de compagnie Leidsche vrijwillige jagers, die in 1831 mee ten strijde trokken tegen de Belgische opstandelingen. Schoenmaker zal hun verhalen en belevenissen aanhalen, maar ook kijken naar wat hun militaire bijdrage nu eigenlijk behelsde, en hoe het andere gewone en onbekende Leidenaren verging in Tiendaagse Veldtocht.

De lezing vindt plaats op 23 april, aanvang 20:00 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden en wordt georganiseerd door de Vereniging Het Plantsoen i.s.m. de Historische Vereniging Oud Leiden.

De Vrijwillige Jagers der Leijdsche Hoogeschool, in het avond gevecht te Bautersem, op 11 augustus 1831, door Jacobus Schoemaker Doyer