artillerie.jpg

Het is dit jaar al weer vijftig jaar dat de vereniging Mars et Historia mensen bijeen brengt met een interesse in de Nederlandse militaire geschiedenis in al haar facetten.

  • Mars et Historia brengt ook iedereen bijeen middels haar website, waar we op zo ruim mogelijke wijze aandacht besteden aan die militaire historie.
  • De vereniging organiseert meerdere malen per jaar activiteiten, die vaak óók zijn te bezoeken voor iedereen die (nog) geen lid is.
  • Het kwartaalblad komt telkens met nieuwe & originele artikelen die licht werpen op het militaire verleden.
  • Via het nieuwe online forum is er een open platform gecreëerd voor onderlinge contacten en kennisuitwisseling.

Verken de website, leer daarmee de vereniging kennen, en als het bevalt: word lid!