tank.jpg

De Mariniersbrigade werd in eerste instantie opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse regering in ballingschap, om de strijd in de Oost aan te gaan met Japan. Uiteindelijk zou de brigade, bestaande uit drie bataljons en 5000 man sterk, worden ingezet tijdens de Politionele Acties en andere pogingen het Nederlandse gezag te herstellen in de kolonie Nederlands-Indië.

Een uitvoerige geschiedenis van de Mariniersbrigade (1943-1949) is te vinden op de website Dekolonisatie.

Tevens was de Koninklijke Marine ook actief tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en wel in het bijzonder op de vele rivieren in de kolonie. Over dit aspect is meer te lezen in het vandaag geplaatste bericht Acties op de rivieren in Nederlands-Indië in de rubriek Recent Onderzoek.

Torpedobootjager Tjerk Hiddes bij de haven Tjilatjap tijdens de 1e Politionele Actie (foto website Geheugen van Nederland)