tank.jpg

Het platform Militair Efgoed heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een thans zo compleet mogelijke digitale kaart gemaakt van allerlei forten, verdedigingslinies en aanverwante zaken. In de loop van het jaar is de bedoeling de kaart verder uit te breiden en te vervolmaken. De digitale kaart is te vinden via de website Landschap in NL.