artillerie.jpg

De inzet van Duitse parachutisten in de mei-juni oorlog van 1940 zetten de Geallieerden ertoe om ook over te gaan tot het formeren van dergelijke troepen. Ook het KNIL bleef niet achter en medio mei 1941 werd op West-Java een proefafdeling Parachutisten opgericht. Door het uitbreken vervolgens van de oorlog in de Pacific kwam er verder niks van om dit concept tijdens de Tweede Wereldoorlog uit te werken. Pas in december 1945 besloot de staf van het KNIL tot het oprichten van een bataljon.

In Armamentarium No. 20 verscheen het volgende artikel:

Parachutisten in voormalig Nederlands-Indië 1946-1950: uniformen en onderscheidingstekenen.

Afbeelding van Kees Smulders,  Living History Group Holland.