vaandels.jpg

De aanwezigheid van militaire troepen in de koloniën van Suriname en op de Antillen vormt uiteraard ook een belangrijk aandachtspunt.

Voor Suriname stond het krijgsmachtdeel bekend als de Troepenmacht in Suriname, of kortweg TRIS. Voor een kort en interessant overzicht van de geschiedenis van 1814 t/m 1975 verwijzen we graag naar de website TRIS Online.

Ook op de Nederlandse Antillen was de Nederlandse krijgsmacht aanwezig, en hier is voor de periode van de Tweede Wereldoorlog en erna een leuke website beschikbaar met bijzonder beeldmateriaal: De strijdkrachten in Nederlands West Indië

Binnenkort ook nog interessante studies hier op de website via de rubriek Recent Onderzoek over de krijgsgeschiedenis in De West:

  • de Surinaams krijgsmacht in de jaren 1895 - 1940
  • deelname van Surinaams vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog
  • de onderlinge verhoudingen tegenwoordig tussen militairen en bevolking op Curaçao